top of page
shutterstock_559055305.jpg

לקבלת הצעה אנא מלאו את הפרטים

ביטוח נסיעות לחו"ל

כשאתה נוסע לטייל, אתה רוצה להיות רגוע, ליהנות מהנסיעה ולדעת שגם מחוץ לגבולות המדינה יש לך כיסוי לצרכים רפואיים ולנזקי רכוש.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי תקף רק בתוך גבולות ישראל, לכן חשוב שיהיה לך ביטוח נסיעות לחו"ל גם אם אתה יוצא את גבולות הארץ רק לכמה שעות.

ביטוח נסיעות לחו"ל מגן עליך במקרים של אירועים רפואיים בחו"ל, ומספק פיצוי גם בגין אובדן או נזק למטען שלך.

לנו, לאברמוביץ יש פוליסה ותנאים מיוחדים אשר יגנו עלייך בשעת הצורך.

buy_passportcard.png

Thanks! Message sent.

bottom of page